- میقات - معرفی دکتری قرآن و حدیث و منابع آزمون
مرکز هم‌اندیشی و اطلاع رسانی گروه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث فسا

دانشگاه قم در سال جاری اقدام به ثبت نام برای دکتری تفسیر تطبیقی کرده است و منابع امتحانی آن به این شرح است:
ادامه مطلب
ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 10:56 | پیوند  | 

شرایط پذیرش دانش‌جو در دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و منابع آزمون را با کلیک بر روی «شرایط پذیرش» قابل دست‌رسی است.

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 21:2 | پیوند  | 

برای آشنایی با دکتری علوم حدیث تطبیقی در جامعة المصطفی ع العالمیة بر روی اسم رشته کلیک کنید.

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 20:51 | پیوند  | 

برای آشنایی با دکتری رشته‌ی تفسیر تطبیقی جامعة المصطفی ع العالمیة بر روی اسم رشته کلیک کنید.

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 20:47 | پیوند  | 

برای دریافت فایل (pdf) منابع دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه رضوی مشهد بر روی فایل کلیک کنید.
ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 20:42 | پیوند  | 

برای آشنایی با دکتری رشته­ی قرآن و علوم جامعة المصطفی (ع) العالمیة، بر روی نام رشته کلیک کنید.

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 19:34 | پیوند  | 

مواد امتحانی و ضرایب منابع منابع آزمون دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد را با کلیک روی اسم دانشکده می‌توانید مشاهده کنید.

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 19:19 | پیوند  |