- میقات
مرکز هم‌اندیشی و اطلاع رسانی گروه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث فسا

 

ما عاشق حضرت محمد صلّی الله علیه و آله هستیم

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 10:6 | پیوند  | 

همایش ملی قرآن، سلامت و سبک زندگی

همایش ملی قرآن، سلامت و سبک زندگی

همایش ملی قرآن، سلامت و سبک زندگی

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 13:33 | پیوند  | 

دانشجویان ورودی 92می بایست حداقل در 3 جلسه دفاع شرکت نموده و گواهی شرکت در جلسه را دریافت نمایند. نیم نمره از2 نمره پژوهش اختصاص به ارایه گواهی مذکور دارد.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 10:46 | پیوند  | 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

آموزش عالی (سید)

 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی (سید)

 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی (مگیران)

 

فهرست مجلات علمی ترویجی

و مجلات علمی تخصصی (سید)

 

فهرست مجلات مصوب علوم انسانی

علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مگیران)

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 13:23 | پیوند  | 

1-خانم اسفندیاری/آثار تربیتی روزه در پرورش انسان از منظرقرآن و روایات/استاد راهنما:آقای دکتر طهماسبی/ساعت 8

2-آقای مهدی کشاورز/تهدید از منظر قرآن و روایات/استاد راهنما:دکتر فرزانه ساعت 9

3-آقای سید مهدی حسینی/تبیین جایگاه خانواده از دیدگاه اسلام و فمنیسم/استاد راهنما:دکتر مروج /ساعت 10:30

4-آقای سید امیر موسوی/تاثیر مال و لقمه حلال و حرام بر سرنوشت انسان/استاد راهنما: دکتر عارفیان/ساعت 14

 5-آقای عباس فرج زاده/روش شناسی سیستم سبک عبادت حضرات معصومین(ع)در یک روز حیات مومنانه/استاد راهنما:دکتر مختاری /ساعت 16

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 17:59 | پیوند  | 

1-آقای غلامحسین عاطفت/آموزه های تربیتی پیامبر اکرم (ص) در قرآن و روایات /استاد راهنما دکتر مختاری ساعت 9:30

2- خانم احمدی/لزوم معرفت امام عصر(عج) از دیدگاه قرآن و روایات  /استاد راهنما دکتر مختاری ساعت 10:30

3-خانم فقیهی/نقش مادر در تربیت فرزند تا هفت سالگی در اسلام/استاد راهنما دکتر زارعی ساعت 14

4-آقای ایرج نورمند/بررسی شیوه های تربیتی در قرآن/استاد راهنما دکتر زارعی ساعت 15

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 14:15 | پیوند  | 

1- آقای احمد قاسمی/تبلیغ چهره به چهره از دیدگاه قرآن و روایات و تأثیر آن بر جامعه/ استاد راهنما:دکتر طهماسبی/ساعت 8

2- خانم موسوی/راه ها کارهای تربیت فرزندان در هفت ساله ی دوم از منظر قرآن/استاد راهنما:دکتر معدلی/ساعت 9

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 12:55 | پیوند  |