- میقات
مرکز هم‌اندیشی و اطلاع رسانی گروه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث فسا

به اظلاع دانشحویان عزیزمی رساند آخرین مهلت تحویل دو نسخه پایان نامه ، تشکیل پرونده و تعیین تاریخ دفاع 93/11/20می باشد.دانشجویانی که روز21بهمن ویابعد از ان مراجعه نمایند دفاع آنها در اسفند ماه برگزار می شود و می بایست نصف شهریه ثابت را پرداخت نمایند.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 11:9 | پیوند  | 

دانشجویان ورودی 92می بایست حداقل در 3 جلسه دفاع شرکت نموده و گواهی شرکت در جلسه را دریافت نمایند. نیم نمره از2 نمره پژوهش اختصاص به ارایه گواهی مذکور دارد.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 10:46 | پیوند  | 

دانشجویان ورودی 92 علاوه بر 6واحد درسی ، 6واحد پایان نامه را هم در نیمسال اول 94-93انتخاب نمایند.

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 7:41 | پیوند  | 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

آموزش عالی (سید)

 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی (سید)

 

فهرست مجلات علمی پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی (مگیران)

 

فهرست مجلات علمی ترویجی

و مجلات علمی تخصصی (سید)

 

فهرست مجلات مصوب علوم انسانی

علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مگیران)

ارسال توسط دکتر علی‌رضا مختاری در ساعت 13:23 | پیوند  | 

 

1- خانم  هنایی جهرمی/امدادهای غیبی در قرآن کریم/استاد راهنما:دکتر عارفیان / استاد داور:دکتر مختاری و دکتر زارعی ساعت14

2-  خانم زازعی بهجانی/بررسی آیه ی تطهیر از دیدگاه فریقین/استاد راهنما:دکتر عارفیان/استاد داور:دکتر مختاری و دکتر زارعی ساعت 15:30

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 7:41 | پیوند  | 

1- خانم کنگانی/دروغ و آثار دنیوی آن از منظر آیات و روایات/استاد راهنما:دکتر زارعی /استاد داور: دکتر مختاری و خانم دکتر فتاحی .ساعت 8 صبح

2- خانم آبیار /دشمن سناسی از دیدگاه قرآن /استاد راهنما:خانم دکتر فتاحی/استاد داور: دکتر محتاری و دکتر زارعی.ساعت 9:30

3- خانم حسینی /اتحاد و همبستگی از دیدگاه قرآن و سیره اهل بیت /استاد راهنما:دکتر مختاری/استاد داور:دکتر مروج و دکتر زارعی ساعت 11

4- خانم نسابه/ امیدواری از دیدگاه قرآن و روایات /استادراهنما:دکتر مروج/استاد داور:دکتر مختاری و دکتر زارعی14

 

 

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 9:16 | پیوند  | 

جلسه دفاع خانم عابدی با عنوان  "نقش مسجد در تعالی اخلاقی جامعه از منظر قرآن و روایات"               ساعت 8/5صبح دوشنبه 6/3 برگزار می گردد. استاد راهنما حجةاسلام آقای دکتر طهماسبی .        

ارسال توسط دکتر خلیل مروج در ساعت 13:26 | پیوند  |